En iyi fiyat teklifi al: Fiyat Teklifi Al
En güncel fiyat bilgisi almak için teklif alın.
Miktar:  

Güncel fiyat bilgisi için mesaj gönderin.


Ürün Kodu
GP67727
Adres Bilgisi
Türkiye /Kocaeli /Kocaeli Merkez
Kısa Bilgi West sendromu nedir tedavisi

Ürün Açıklaması

Google Translate ile çevirisine bak Google Translate

West sendromu, infantil spazmlar, zihinsel bozukluk ve hipsaritmi olarak bilinen bir EEG anormalliği ile karakterizedir. West sendromu çocukları ilk doğum günlerinden önce, genellikle 4 ile 7. aylar arasında etkiler. Semptomatik West sendromu beyinde geniş çapta malformasyonlar veya lezyonlarla ilişkilidir.

Ani, istem dışı kas kontraksiyonları veya değişen yoğunluklarda spazmlarla göze çarpar ve bu tabloya psikomotor retardasyon eşlik eder. Semptomatik West Sendromu ilerler ve sıklıkla Lennox-Gastaut sendromuna veya diğer epilepsi tiplerine dönüşür. Kriptojenik West sendromunda, beyin görece normal görünmektedir ve nöbetler daha seyrek ve daha az şiddetlidir. Birkaç çocuk nöbetsiz kalabilir veya normal zihinsel fonksiyona kavuşabilir. Nöbet kontrolünü artıran erken tedavi (örn., steroid hormonlarla) bazı hastalarda zihinsel sonucu iyileştirebilir ve daha ciddi ve refrakter epilepsiye ilerleme olasılığını azaltabilir.

 

Bu sendrom bir süt çocuğunda hipsaritmi olarak adlandırılan EEG paterni ile birlikte myoklonik nöbetlerin varlığı sonucu tanınır. EEG paterni, tedaviye yanıtı ve sonuçlarının kötü olması nedeniyle diğer nöbetlerden ayrılır.Uyanıkken peşpeşe gelen myoklonik jerkler vardır. Baş, gövde ve kalçada fleksiyon yada ekstansiyon, yada sıklıkla baş ve gövdede fleksiyon, bacaklarda ekstansiyon vardır.Jerkler kümeler şeklinde gelir, otonomik bulgular yada ağlama nöbetlere eşlik edebilir. Olguların büyük çoğunluğu semptomatiktir, yani anormal gelişim gösteren bir beyne ait semptomlar vardır. Kriptojenik grupta MSS disfonksiyonu, gelişmenin gecikmesi ve anormal nörolojik muayene bulguları vardır, ancak tüm bunları açıklayabilecek neden saptanamaz

İnfantil spazmlar fleksör, ekstansör, klonik veya miyoklonik tiplerde olabilir, bazen hafif bir baş hareketi şeklinde olup başlangıçta ailenin ve doktorun dikkatinden kaçabilir.

 

İnsidensi yaklaşık olarak 5000’de1 olarak bildirilen bu tablonun başlangıç yaşı 3-12 aydır; en sık 3-7 aylar arasında ve erkek çocuklarda nispeten sık rastlanır. Olguların yaklaşık 3/4ünde etyolojik bir neden gösterilebilir. Bu semptomatik olarak adlandırılan West olgularında sık olarak saptanan faktörler hipoksik-iskemik ensefalopati (perinatal asfiksi), serebral malformasyonlar (özellikle tuberoz skleroz), merkezi sinir sistemi infeksiyonları ve çeşitli metabolik -toksik nedenlerdir.

Kriptojenik olarak adlandırılan grupta ise yapılan tüm araştırmalara rağmen etyolojik bir faktör bulunmaz. Bu grubun %5 kadarında ailede infantil spazm öyküsü bulunmaktadır. Prognoz semptomatik grupta ve tedavi gecikmesinde özellikle daha belirgin olmak üzere genellikle kötüdür. İnfantil spazmlar antiepileptik ilaçlara genellikle direnç gösterirler. Steroid tedavi mekanizması bilinmemekle birlikte (ACTH veya prednison) daha iyi sonuçlar verir. Ancak son yıllarda özellikle vigabatrin tedavisi ile olumlu sonuçlar bildirilmektedir.

tedavi

Süt çocuklarında nadir görülen başka epilepsi sendromları da vardır.

Süt çocuğunun semptomatik myoklonik epilepsileri çok sayıda genetik geçişli lizozomal bozukluklar yada diğer enzim disfonksiyonlarına bağlı olarak görülebilir, bunlar dejeneratif hastalıklardır

West sendromu ilk kez bebeklik döneminde görülen bir epilepsi (sara) türüdür. Diğer bir adı da infantil spazmdır. En önemli etkileri spazm, zeka geriliğidir. Tanı bir nörolog tarafından EEG, kan testi gibi yöntemler sayesinde konulabilmektedir. Görülme sıklığı yılda yüzbin canlı doğumda 2.9-4.5 arasında değişmektedir.. Erkek çocuklarda kız çocuklara nazarn %60 daha çok görülmektedir.

Çocukluk çağında kötü gidişiyle bilinen west Sendromunun, tedavisi sorun oluşturmaktadır. Ancak tedavi amaçlı kullanılan ilaçlar mevcuttur. Bu ilaçlar daha çok nöbetlerin sıklığını azaltmakta kullanılmaktadır, az bir vakada nöbetler önlenebilmektedir ve ilaçların maliyetli olduğu söylenmektedir

Ayrıntılar

West sendromu nedir tedavisi

Ürün Etiketi :

Hakkımızda & İletişim

Google Translate ile çevirisine bak Google Translate VİZYONUMUZ
Zihinsel, Bedensel, İşitme, Öğrenme Güçlüğü, Yaygın Gelişimsel Bozukluk ve Dil Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programlarına ihtiyacı olan engelli bireylerine Eğitim – Öğretim imkanları sağlayarak bu çocuklarımızın bugün ve yarınlarına ışık tutarak, çevreyle işbirliğini sürekli ve olumlu bir biçimde geliştirilebilen, ve onlara kısaca toplumda kendi kendilerine yeten, adımlarını güvenle atan birer birey olma davranışını kazandırmaktadır.
ÖZEL SEZGİCEM ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE UYGULANAN PROGRAMLAR
ZİHİNSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI
BEDENSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI
YAYGIN GELİŞİMSEL ( OTİSTİK ) BOZUKLULAR DESTEK EĞİTİM PROGRAMI
İŞİTME ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI
DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Şirket Bilgileri

Sezgicem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi & Özel Eğitim Okulu

Genel Merkez
Yenişehir Mahallesi Paşa Caddesi No:53 (Denge Tıp Merkezi yanı)
Kocaeli Merkez / Kocaeli / 41000
Türkiye
Telefon: 0262 322 25 06
                0549 322 25 06
Faks: 0262 322 25 06

Genel Merkez Kocaeli / Türkiye
Şirket Tipi Özel Şirket
Şirket Büyüklük 51-200
Kuruluş Yılı 2005
Website www.sezgicem.com
İş Türü Hizmet Sağlayıcı
Osb
Markalar Sezgicem - Gün Gelişim