Get the best price quote: Get Quote
Get an offer to get the latest price information.
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP223716
Address information
Turkey /Kocaeli /Kocaeli Merkez
Short description

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

Elektrik Şebekelerinde Kimyasal Enerji Depolama Sistemlerinin Boyutlandırılması için Yazılım Geliştirilmesi

Bora ALBOYACİ

Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü,

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye

Günümüzde endüstriyel büyüme ve teknolojik gelişmelere göre ele alacağımız enerji sektörü incelendiğinde yapılan yatırımların hep artan enerji talebini karşılamaya yönelik olduğu görülmektedir. Artan nüfus ile birlikte enerji yönetim planlamaları sonucu daha fazla elektrik enerjisine gereksinim olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu enerji gereksinimi yalnızca fosil yakıtlardan karşılamaya kalkmak kısıtlı kaynakların yeryüzünde tükenmesine sebep olacaktır. Dolayısıyla ülkeler, sosyal ve ekonomik gelişimlerine eşgüdümlü olarak yeni enerji politikaları geliştirip uygulamaya koymaktadırlar. Bu açıdan yenilenebilir kaynakların daha fazla kullanılması tüm ülkeleri ortak payda da buluşturmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının tüm olumlu yönlerinin yanında, kesintili bir yapıya sahip olması enerji ihtiyacının doğrudan ve yalın olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanamayacağını göstermektedir. Bu durumda şebeke işletmecisinin yardımına günümüzde pratik uygulamaları da yaygınlaşmakta olan depolama sistemleri koşmaktadır. Enerji depolama uygulamaları ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kesintili yapısı tolere edilebilmekte ve şebekenin farklı gerilim seviyesinde farklı kapasiteler ile gerçekleştirilen uygulamalar yardımıyla kesintisiz enerji sağlanabilmektedir.

Elektrik şebekeleri içerisinde enerji depolama sistemleri yalnızca enerji sürekliliğinin sağlanması için değil, birbirinden farklı çok sayıda amaç için kullanılabilmektedir. Bunların başında enerji sürekliliğinin sağlanması, tepe yükün düzenlenmesi, yatırım öteleme, maliyet yönetimi gibi amaçlar sayılabilir. Her bir amaca yönelik uygulamanın etkileri farklı olduğu gibi depolama ünitelerinden beklenen çalışma performansları da farklı olmaktadır. Dolayısıyla belirlenen amaca yönelik uygulamalarda öncelikle problemi meydana getiren etkiler incelenmeli, analiz çalışmaları ile sonuçlar doğrulanmalı ve sonrasında doğru gerilim seviyesinde gerçekleştirilecek depolama uygulamasının kapasitesi ve çalışma periyotları belirlenmelidir. Belirlenen çalışma şekline uygun batarya seçimi, elde edilen sonuçların ışığında gerçekleştirilmelidir.

Batarya sistemlerinin analiz çalışmalarının ardından doğru olarak boyutlandırılmasının ardından istenen şekilde ve performansta çalışabilmeleri için bir batarya yönetim sistemi (BYS) tarafından kontrol edilebilmeleri ve enerji yönetim sistemi (EYS) tarafından değerlendirilerek optimum çalışma performansının korunması gerekmektedir. Akıllı bir batarya yönetim sistemi, şebekenin gelişiminde oldukça önemlidir. Daha yüksek enerji ve güç yoğunluğu sağlayan ve maliyeti düşürülen batarya teknolojilerinin geliştirilmesi, bataryayı izlemek ve kontrol etmek ve enerji depolama cihazlarının emniyetini ve güvenilirliğini sağlamak için uygun BYS devreleri ve algoritmaları olmadan tam olarak gerçekleştirilemez. Her ne kadar küçük ölçekli uygulamalarda BYS için performans gereksinimlerinin çoğu hali hazırda sağlanmış olsa da, şebeke uygulamaları ve standartlarca belirlenen isterleri karşılayabilmek için detaylı analiz ve inceleme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

About Us

Company Info

Technopazar

Main Office
Kocaeli
Kocaeli Merkez / Kocaeli /
Turkey
Telephone: 0850 811 25 35

Main Office Kocaeli / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 1-10
Business Type Service Provider
OSB

Dokümanlar