Get the best price quote: Get Quote
Get an offer to get the latest price information.
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP255198
Address information
Turkey /Ankara /Cankaya
Short description Aviation

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

Havalimanlarındaki faaliyetlerin, çevreye olan etkilerini kontrol altına almak, küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı alınan önlemlerle daha yaşanabilir ve sürdürülebilir ortamlar hazırlamak faaliyet alanlarımızdan biridir. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetlerden bazıları;

  • Havacılıktan kaynaklanan hava emisyonlarının hava kalitesi ve dağılım modellemesi üzerine analizi,
  • Gürültü yönetimi,
  • Sera gazı emisyon çalışmaları,
  • Havalimanı karbon akreditasyonu,
  • Sürdürülebilirlik değerlendirmesi ve enerji yönetimi,
  • Hava trafik yönetimi operasyonlarının çevresel etkilerini azaltma çalışmaları.

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Şirketimiz, mekansal bilgi sistemlerinin farklı uygulama konularına eğilmek üzere 2006 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Başta mülkiyet verileri olmak üzere; araziden toplanan sözel veriler ile mekansal veriler arasında bağ kuran projelerle ilgiliyiz.
Özellikle mühendislik ve planlama sektörüne farklı kaynaklardan veriler ile coğrafi analiz çözümleri sağlarız. Haritalanmış bilgiler ile haritalanması gereken verileri veritabanlarında birleştirip farklı biçimlerde kullanıcılara sunabilmek bizi memnun eder.
– Havacılık ile Birlikte Kadastro Bilgisi
– Belediye, Kamu tecrübesi
– Yazılım ve CBS Veri İşçiliği
– Literatür ve Dil Hakimiyeti
– Sektörde İlk / Tek Projeler
– Multidisipliner Ekip
– Alanlarında Otorite Sayılan Akademik Danışmanlar
– Ulusal ve Uluslararası İşbirliği
Büyük verilerle uğraşmaktan korkmayız. Yüzlerce tabloyu, milyonlarca satırı, sayfalarca kodu bir orkestra gibi yönetip, son kullanıcımıza rafine edilmiş bilgiler sunmaya çalışırız.
Mevcut yazılımlarda gördüğümüz boşlukları giderecek, MIS / GIS iş fikirlerimizle özellikle mühendislik, gayrimenkul ve yönetişim alanlarında inovatif ürünler geliştirmek üzere 2012 yılından itibaren Cyberpark’ta çalışıyoruz.

Company Info

Haritaevi Bilisim Internet Harita Elek. Dan. San. Tic. Ltd. Sti.

Main Office
Cyberpark, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Tepe Binası Z012-Z013 Bilkent
Cankaya / Ankara / 06800
Turkey
Telephone: 0 312 266 66 98
Fax: 0 312 266 66 18

Main Office Ankara / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Website https://www.haritaevi.com.tr
Business Type Service Provider
OSB

Dokümanlar