Get the best price quote: Get Quote
Get an offer to get the latest price information.
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP219286
Address information
Turkey /Ankara /Cankaya
Short description This turbine has been developed as an alternative to the currently used turbines.

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

Tasarım, model, endstrüyel prototip ve patent başvurusu aşamalarını geçen yüksek verimli ve yeni jenerasyon bu türbinin temel özellikleri şunlardır. 

    •Yüksek enerji verimi
    •Düşük maliyet
    •Kurulan yerin düz yada engebeli olduğuna bakmaksızın yaygın arazi kullanımı.

Konvansiyonel rüzgar türbinleri(üç kanat pervane) çalışma biçiminden gelen güçlük ve zaafları azaltmak için kanat, kule, kontrol ekipmanlarında özel malzemeler yada uygulamalara gerek duymaktadır.  Bu faktörlerde  maliyetleri yukarı çekmektedir. Çalışma biçimi ayrodinamik performansını sınırlamakta, sonuç düşük enerji verimi olarak ortaya çıkmaktadır. Kanat malzemesi çalışma biçimine uyum sağlıyabilmesi  için esneklik  gerektiren özel malzemeden(karbon fiber. vb) yapılmakta, özel kontrol sistemi uygulamaları ile birlikte göz önüne alındığında ortaya yüksek maliyet çıkmakatadır. Türbinin de hava akışının belli bir mesafede yatay olması gereken düzlüklere kurulması gerekmekte,  buda Türkiye deki gibi engebeli arazinin ağırlıkta olduğu bölgelerde sorun olabilmektedir.

Yukarıda temel özellikleri verilen kafes rotorlu türbinin üstün ayrodinamik özellikleri enerji verimini arttırmakatadır.  İmalatı kolaydır.  Özel malzeme gereksinimi yoktur. Özel kumanda sistemilerinede  gerek yoktur.  Bu faktörler maliyetin düşük çıkmasının başlıca nedenleridir. Her türlü arazide kurulabilme ve kullanılabilme özelliği geniş kullanım olanağı sağlamaktadır. Kafes rotorlu türbin ev tipi, yerleşke tipi ve endüstriyal  tipe değişik güçlerde tasarlanabilir ve imal edilebilir. 

Kafes rotorlu türbin diğer Eliş Mühendsislik tasarımı olan kanat yapı ile birlikte kullanılır ise verimi katlanarak artar.

Kafes rotorlu türbinin bir başka avantajı,  tasarımının akışkan dinamikleri kuralları doğrultusuna diğer Eliş Mühendislik tasarımı olan kanat yapı ile birlikte kütle akışının olduğu  başka  ortamlarda da (akarsu, dalga, gaz akışı vb) kullanılmaya uygun olmasıdır.

Quick Details

This turbine has been developed as an alternative to the currently used turbines.

Product Tag :

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Firma geçmişi ve tecrübesi önemli ölçüde çimento sektörü ağırlıklı olmakla birlikte gelişim odaklı yapısı ve küresel sorumluluk düşüncesi ile yenilenebilir enerji konusunda da bir alt yapı oluşturmuştur.

Profesyonel geçmişinde, üretimde toplam kalite, toplam üretken bakım, sürekli gelişim planlamaları ve uygulamaları, yatırım projelendirme ve uygulamaları , üretim operasyonlarında ve personel yönetiminde gelişim, yenilikçilik ve liderlik gibi olguları başarı ile hayata geçirme becerisine sahip olan Eliş Mühendislik, bu alt yapının doğal sonucu olarak pek çok yenilikçi çözüm ve ürün geliştirmiştir. Bu ürünlerden bazıları fikri mülkiyet hakları kapsamında patentlenmiştir.

Madencilik, mineral ve çimento endüstrisinde, ekipman, proses ve operasyon konularındaki gelişim ve yenilikçilik anlayışı doğrultusunda proje, imalat, montaj ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirecek birikim ve alt yapımız mevcuttur. Bunun yanında geliştirilen patentli ürünler ile özelliği olan ince öğütme ve ince kırma üretimi yapan ekipman ve sistemleri çalışma konularımızın temelini oluşturmaktadır.

Küresel sorumluluk anlayışı gereği yenilenebilir enerji alanında da çalışmalarımız olmuş , rüzgar ve güneş enerjisi konusunda da tasarım ve projeler oluşturulmuştur. Yerli ekipman kullanımı, ve verimlilik hedeflenmiştir. Bu alanda da patentlenmiş ürünler ve özgün projeler geliştirilmiştir. Tasarım, projelendirme, imalat, montaj, uygulama ve know–how çalışma konularımızdır. Ev tipi uygulamalardan yerleşke tipi uygulamalar ve endüstriyel üretim amacına dek geniş yelpazedeki seçenekler firmamızca sunulmaktadır.

Company Info

Elis Muhendislik Makina Proje Madencilik ve Enerji

Main Office
Osmantemiz Mah. 1024 Cad Yenigün Sitesi 2/A 14
Cankaya / Ankara /
Turkey
Telephone: 0312 482 3158

Main Office Ankara / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Business Type Service Provider
OSB

Dokümanlar