Get the best price quote: Get Quote
Get an offer to get the latest price information.
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP34191
Address information
Turkey /Kocaeli /Basiskele
Short description All operations in the workplace health and safety units are traceable, questionable and reportable thanks to the software package.

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

WEB TABANLI     MERKEZİ YÖNETİM     KURULUM GEREKTİRMEZ
IRONIC-OSGB, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001, OHSAS18001 yönetim sistemleri çerçevesinde hazırlanmış web tabanlı bir otomasyon projesidir. İşyeri sağlık ve güvenlik birimlerindeki tüm işlemleri yazılım paketi sayesinde takip edilebilir, sorgulanabilir ve raporlanabilir hale getirilmiştir.

IRONIC-OSGB web tabanlı olduğu için internet ortamlarında çalışır. İnternet'e erişebilen herhangi bir bilgisayardan ve istediğiniz zaman, raporlarınıza, sorgularınıza ve istatistiki verilerinize erişebilirsiniz. Bakımı kolaydır. Alanında yetkin işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanları ve işyeri sağlık& güvenlik birimi çalışanlarının danışmanlığında sürekli geliştirilmekte olup uç personele sağlık ve güvenlik alanında hizmet verecek şekilde kullanılmaktadır.

HEDEF KİTLE
IRONIC-OSGB, OSGB'ler ve BİREYSEL İSG HİZMETİ veren hekim ve uzmanlar tarafından tercih edilir.

Amaç - Kapsam & Kullanıcı Profili
IRONIC-OSGB; OSGB'lerin ve bireysel kullanıcıların işlerini kolaylaştıran, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan, yönetsel kararların alınmasında, düzenleyici ve önleyici aksiyonların planlanmasında etkin rol oynayan entegre bir çatı sunar.

Sağlık ve güvenlik birimlerindeki tüm prosesler, yasal mevzuata uygunluk kriterleri esas alınarak, yazılım paketi bünyesindeki yapı sayesinde rahatça yönetilebilmekte, iş akışındaki süreçler izlenebilir hale gelmekte, sistematik olarak depolanan verilerin esnek ve parametrik uygulama ara yüzlerinden sorgulanabilmesi / raporlanabilmesi sağlanmaktadır.

Sağlık ve güvenlik portal modülü ile OSGB'lerin, müşterileriyle canlı rapor ekranlarını paylaşabileceği bir yapı sunar.

GENEL ÖZELLİKLERİ

 • Web tabanlı 
 •  Kullanıcı bilgisayarlarında hiç bir kurulum ve konfigürasyon gerektirmez (İnternet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox desteği) 
 •  Dinamik ve güçlü altyapısı ile sektör bağımsız 
 •  Çoklu şirket ve lokasyon desteği ile merkezi yönetim 
 •  Kullanıcı dostu ara yüzler sayesinde hızlı ve kolay kullanım 
 •  Güçlü merkezi yetkilendirme modülü sayesinde çok güvenli    
 •  Esnek ve gelişmiş sorgulama ara yüzleri 
 •  Grafiksel raporlar, ofis uygulamalarına veri transferi 
 •  Bildirimi zorunlu formları otomatik olarak oluşturur 
 •  Muayene ekranlarında tüm verileri tek ekrandan ve arama motorları sayesinde hızlı şekilde girilebilme imkanı 
 •  Kullanıma hazır ön tanımlı veritabanı 
 •  Personel Kartı sayesinde, kişilerin tüm verilerini tek ekranda detaylı sunabilme 
 •  ICD-10 hastalık kodlarını kullanabilme imkanı , güncel hastalık ve ilaç bilgileri    
 •  Detaylı doküman / eklenti yönetimi modülü ile her dosya formatında eklenti saklayabilme
 • lektronik ortamdan yürütülmeye başlanan süreçler ile önemli ölçüde kağıt ve zaman tasarrufu 
 •  T.C. mevzuatı, kurum standartları ve iç tüzükleri ile “Yasal ve Diğer Şartlar”ın takibi 
 •  Personel bilgilerini, firmanızın kullandığı herhangi bir insan kaynakları veritabanından ve uygulamasından (SAP,Humanist,Poldy,Opera,Logo, vb. programlar) otomatik olarak güncelleme imkanı 
 •  Gelişmiş Risk Değerlendirme Modülü 
 •  Eğitim ve denetim planlarının etkin takibi 
 •  Portal niteliğinde tasarım, etkileşimli ana sayfa ve modül kısayolları ile asistan bir uygulama 
 •  Ana sayfa hatırlatmaları (dashboard) ve e-posta bildirimleri ile sürekli canlı sistem 
 •  Developer Express geliştirme platformu ile kullanıcı dostu görünüm, şık ara yüzler, sürükle & bırak esnekliği de sunan iş zekası çözümleri, sorgu, rapor ve grafik çıktıları 
 •  Güncel Microsoft teknolojileri ile geliştirme ve MS Sql Server veritabanı desteği 
 •  Excel’den toplu personel transferi

MODÜLLER

İŞ SAĞLIĞI MODÜLLERİ
 Alt Yapı Tanımları
 İşe Giriş ve Periyodik Muayeneler
 Poliklinik Muayenesi
 Hemşirelik Hizmetleri
 İş Kazası Muayenesi
 Aşı Modülü
 Toplu veri (Odio, Tetkik) transfer modülü
 İstatistik, sorgu, rapor modülleri

İŞ GÜVENLİĞİ MODÜLLERİ

 •  Altyapı tanımları
 •  Yıllık Çalışma Planı
 •  Yıllık Çalışma Planı Mail Hatırlatma
 •  Personel Çalışma Programı Takibi ve İstatistikleri
 •  Risk Analizleri
 •  Kurul Toplantıları
 •  Saha Denetimleri
 •  Ekipman Kontrolleri
 •  Kimyasal Bilgileri
 •  DÖF Takibi
 •  Eğitim – Denetim Takibi Modülü
 •  Acil Durum Ekipleri Takibi
 •  İş Kazası ve Ramak Kala Takibi
 •  Toplantı Takibi Modülü
 •  KKD Takibi Modülü
 •  İstatistik, sorgu, rapor modülleri
 •  Yetkilendirme Modülü
 •   Modülü
   

SORGULAR - RAPORLAR - İSTATİSTİKLER

 •  Muayene ve diğer veri giriş modüllerinden girilmiş tüm verilerin istenilen parametrelere göre sorgulanabildiği sorgu ekranları
 •  Sistemde depolanan her verinin sorgu ve istatistiğinin alınabilmesi
 •  Sorgu sonuçlarını ofis dokümanlarına aktarabilme (excel, word, pdf vb.)
 •  Amaca yönelik ön tanımlı sorgulamalar
 •  Oluşturulan sorgu kriterlerinin şablon olarak saklanabilmesi
 •  Bildirimi zorunlu tüm formları (işe giriş formu, iş kazası formu vb.) otomatik çıkarabilme
 •  Yazıcı çıktısı gerektiren tüm formların (reçete, sevk formu, istirahat formu vb.) otomatik oluşması
 •  Personel odaklı ön tanımlı sorgu ve istatistikler
 •  Tamamı sürükle bırak ve pivot tablo mantığı üzerine kurulu dinamik, kullanıcı dostu istatistikler
 •  Yıl, ay, organizasyon ve daha birçok kriter bazında istatistikler alabilme
 •  Sayısal istatistiklerin tek tuşla alınabilmesi
 •  Sayısal istatistik sonuçlarının drill – down veri incelemesinin yapılabilmesi
 •  İstatistiklerde otomatik grafik alabilme
 •  Çoklu grafik seçenekleri(Sütun, Pasta Dilimi, Halka…)
 •  Poliklinik sorgulama ve istatistik
 •  Sevk, istirahat sorgulama ve istatistik
 •  Kayıp gün sorgulama ve istatistik
 •  Personel sorgulama ve istatistik
 •  Ve diğer sorgu ve istatistikler…

YETKİLENDİRME MODÜLÜ

 •  Rol bazında gelişmiş yetkilendirme sistemi    
 •  Active Directory ile kullanıcı sisteme giriş entegrasyonu
 •  Çoklu şirket desteği, şirket bazında yetkilendirme

Quick Details

All operations in the workplace health and safety units are traceable, questionable and reportable thanks to the software package.

Product Tag :

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Teknopark Nedir?

Teknoparklar genel olarak Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde, teknoloji yoğun sanayi kollarının bulunduğu yerlerde bu sanayi kollarının güçlendirilmeleri, yenilikçi çalışmalarının desteklenmesi, eğitim ve daha etkin çalışma koşulları ile verimliliğinin artırılması ve uluslar arası yarışma güçlerinin yükseltmesi amacıyla kurulur. Bu bağlamda Teknoparklar yeni teknoloji üreten birimlerin kurulduğu veya var olan birimlerin gelişmesine imkân sağlandığı, Üniversiteler ve Araştırma Kuruluşlarındaki bilimsel çalışma sonuçlarının uygulamaya aktarıldığı, Üniversite-Sanayi İşbirliğinin etkili ve süratli bir şekilde ürüne dönüştürüldüğü Teknoloji Üretim Merkezleri olmak zorundadırlar.
Kalite Politikalarımız
Bünyemizdeki şirketlerin
Hissedarlarımızın
Çalışanlarımızın
İlgili olan yasal mevzuatların
istek ve beklentilerini dikkate alarak,
Ülke ekonomisine katkıda bulunmak üzere şirketlerimize hizmet sunacak,
Kamu yararını ön planda tutacak,
Altyapı desteğini eksiksiz ve geliştirerek sunacak,
Kendine yeten ve itibarı yüksek bir kuruluş olacak,
tüm bunlar ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek için şirket yönetimi olarak gerekli kaynakları temin edeceğiz.


KOÜ-Teknopark A.Ş.

KOÜ-Teknopark A.Ş. 4691 Sayılı yasa ve 19.06.2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği" ile 10.04.2003 Tarih ve 25075 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 22.03.2003 tarih ve 2003/5390 sayılı Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak kurulmuştur.
Beş kurucu ortağın bir araya gelmesiyle kurulan KOÜ Teknopark A.Ş. ana sözleşmesi, 20 Şubat 2004 tarih ve 5991 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak şirketin kuruluşu tescil ve ilan edilmiştir. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark A.Ş. şirketin ortaklarını oluşturmaktadır. Teknopark A.Ş. KOÜ Teknopark'ın Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politikaların ve bu politikalara ait stratejilerin geliştirilmesinden ve programların uygulanmasından sorumludur.

Company Info

Kocaeli University Technology Park Co. Inc.

Main Office
Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Vatan Caddesi No:83 41275 BAŞİSKELE, KOCAELİ
Basiskele / Kocaeli / 41275
Turkey
Telephone: 0 262 341 22 66
Fax: 0 262 341 39 12

Main Office Kocaeli / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Date of Establishment 2004
Website http://www.kouteknopark.com/
Business Type Service Provider
OSB
Place of Production BAŞİSKELE
Production Area Size 3000 - 5000 m²
Annual Buying Capacity 0 - 1 Million
R&D Personnel 101 - ... employees

Dokümanlar

Send Supplier Message
Visit Rate
Call you?