Hydrophore Production

Get the best price quote: Get Quote
1 TL - 2.500 TL / Piece
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP197428
Address information
Turkey /Ankara /Yenimahalle
Short description The booster floor should be placed on a smooth concrete floor parallel to the surface of the floor.

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

Basıncı düşük bir akışkanı, belli bir rezerv depodan alarak gereken basınç ve debide kullanıma sunan ve işletmenin kullanım şartlarına göre bu işlemleri, kendisi otomatik gerçekleştiren sistemlere, tesisat mühendisliği terminolojisinde “hidrofor” denir.

Binalarda minimum şebeke basıncının yeterli olmadığı durumlarda, bir basınç yükseltme sisteminin kullanılması gerekmektedir. Pratikte minimum basınç olarak kat başına 2 bar’lık bir basıncın kullanıma hazır olması istenmektedir. Basınç yükseltme sisteminin gerekli olup olmadığının tespit edilmesi için tesisat mühendislik hesaplaması gereklidir.

MONTAJ ESASLARI

Hidrofor mutlaka bir su deposu veya kuyudan emiş yapmalı, şehir şebekesinden emiş yapacak şekilde direkt bağlanmamalıdır.
Hidrofor zemini, yer yüzeyine paralel olarak düzgün bir beton zemin üzerine oturtulmalıdır.
Hidrofor, aynı seviyedeki depodan su emiyorsa; hidrofor kaidesi, emiş yaptığı deponun daha alt seviyesinde olmalıdır. Bu şekilde pompa devamlı su ile beslenebildiğinden arıza yapmaz.
Hidrofor, derin kuyudan su emiyorsa; emiş ağzında mutlaka klapeli süzgeç, kuyu dibinden en az 30 cm. yükseklikte olmalıdır. Hidrofor en çok 4 metreden emiş yapabilir, sanayi tipi hidrofor için hesapla muhakkak emiş mesafesini kontrol ediniz.
Emme hattında, bütün bağlantıların kesinlikle sızdırmaz olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde emme borusu içine hava sızar, pompa emme yapamaz veya kapasitesinin altında çalışır. Eğer imkan varsa, emme borusu basınçlı su ile test edilerek sızdırmazlık kontrolü yapılmalıdır.
Emme hattı boru, mümkün olduğunca düz ve kısa olmalı, fazla bağlantı parçası kullanmaktan kaçınılmalıdır.
Emme hattı boru çapı, pompa ağzı çapından kesinlikle küçük olmamalıdır.
Hidrofor giriş ve çıkışına mutlaka şiber vana takınız. Arıza anında suyun hidrofor ile irtibatını kesebilmelisiniz.
Emme borusu kodu, pompa giriş eksen kodundan yüksek olmamalıdır. Aksi halde emme borusunun yüksek olan kısmında hava toplanır ve pompanın randımanı düşer.
Su deposuna monte edilecek flatörlü şalter, su deposunda su bittiği zaman hidroforu devre dışı bırakacaktır. Aksi taktirde su bittiği zaman hidrofor susuz çalışmaya devam eder ve bu şeklide pompada önemli bir arızaya sebebiyet verir.
Hidrofor ile su deposu emiş hattı, aynı seviyede ve düz olarak yapılmalıdır.
Emme hattına az dirsek ve vana takılması, su deposunun çıkış manşonu emme borusu ile aynı çapta olması ve su deposunun tabanından 15 cm. yüksekten emme hattına bağlanması gerekmektedir. Hidroforun emiş yapacağı depoya uzaklığı en fazla 40 m. mini hidroforlar için 10 metreyi geçmemelidir.
 

YANGIN HİDROFORLARI

Yangın hidroforları, pompaların otomatik olarak test edilmelerini sağlayan program saati ve alarm devresi ihtiva eder. Basınç kollektörüne monte edilmiş bir selenoid vananın, programlanan zamanda açılması ile sistem basıncı düşer ve pompalardan bir tanesi 25 - 30 saniye kadar çalışarak kendini test etmiş olur. Her programda diğer pompalar dönüşümlü olarak devreye girerler. Burada amaç, uzun süre çalışmadan beklemede ( stand-by ) kalacak olan hidrofor setindeki pompaların, suyun korozyon ve kireç etkisinden doğacak blokajını önlemektir. Alarm devresinin ışıklı ve sirenli olarak vermiş olduğu uyarılar ise şunlardır; Sistemdeki basıncın çalıştırma basıncının altına düşmesi ve rezerv deposunda bulunan suyun bitmesi.

Quick Details

The booster floor should be placed on a smooth concrete floor parallel to the surface of the floor.

Product Tag :

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Sıcak ve soğuk su sondajı, Jeolojik, Hidrojeolojik-Jeoteknik-Jeofizik Etütler konularında faaliyet göstermek amacıyla 1998 yılında, her ikisi de Jeoloji Mühendisi olan Sedat ve Özgür Akkoyunlu tarafından kurulmuştur.

Hidrojeolojik Etütler kapsamında ve münferit su kuyusu açılması taleplerinde kuyu yerleri ve derinliğinin belirlenmesi için önceden Jeolojik ve Jeofizik etütler yapılmaktadır.
Su kuyularının açılmasında kanunen alınması zorunlu olan Yeraltısuyu Arama ve Kullanma Belgesi için gerekli raporlar hazırlanarak DSİ.' den alınmaktadır.

Açılan su sondaj kuyularında su veren tabakaların yerlerinin belirlenmesi ve su kalitesinin tayini için kuyulardan jeofizik log alınarak kuyu teçhiz planı hazırlanmakta ve firmamızca sağlanan uygun pompalarla su tecrübesi yapılmaktadır.


Uzman mühendis, sondör ve işçi kadrosuyla sürdürdürmekte olduğu sondaj faaliyetlerine sektörde saygın konumu ile müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir.

Company Info

Akkoyunlu Sondaj San. ve Tic. Mak. Ltd. Sti.

Main Office
Uzayçağı Cad. No : 74/1 Ostim
Yenimahalle / Ankara /
Turkey
Telephone: 0312 354 12 38
Fax: 0312 354 12 38

Main Office Ankara / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 1-10
Date of Establishment 1998
Website http://www.akkoyunlumakina.com.tr
Business Type Service Provider, Exporter, Retail, Repairing / Assembling, Manufacturer
OSB OSTIM