Get the best price quote: Get Quote
1 TL - 5.000 TL / Piece
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP58583
Address information
Turkey /Kocaeli /Gebze
Short description The device provides very important monitoring information, while minimizing the risk of unplanned outages.

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

Genel Bilgi
Transformatörler elektrik şebekelerinin önemli ve pahalı bileşenleridir ve sağlık durumları hakkındaki bilgiler güvenilir bir işletim ağı için esastır. Transformatörün yalıtım sistemi aşırı yüklenmiş olduğunda, yağ içinde çözünmüş gazlar oluşmaktadır. Yağda Çözünmüş Gaz Analizi (Dissolved Gas-in-Oil Analysis – DGA) gelişmekte olan hataların en iyi göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Hydran M2 yağ içindeki kompozit gaz (Hidrojen(H2), Karbon monoksit(CO), Asetilen(C2H2) ve Etilen(C2H4)) ve nem ölçümünü gerçek zamanlı yaparak, trafolarda donanım arızalarına ve plansız kesintilere neden olabilecek arıza durumlarında personeli ikaz eden erken uyarı cihazıdır. Cihaz çok önemli izleme bilgileri sağlarken, plansız kesinti riskini en aza indirir. Transformatör hatalarının önceden belirlenmesi, kritik durumdaki transformatörlerin ömrünü uzatır ve büyük oranda iş ve işletme faydaları sağlar.

Bunlar:

Rutin bakım aktiviteleri arasındaki sabit zamanı esneterek denetleme ve bakım maliyetlerini düşürür.
Devamlı durum analizi ve erken birincil hataları bulmasıyla planlanmayan devre dışı kalmaları azaltır.
Gerçek zamanlı transformatör durum bilgilerinin sağladığı on-line model hesaplama sayesinde uzun ömür güvencesi sağlar.
Transformatörün performansını ve ömrünü arttırarak büyük değiştirme maliyetlerini optimize eder.
 

İlave sensor bağlantıları (örneğin, üst ve alt tank yağ sıcaklığı, transformatör yükü ya da ortam sıcaklığı) aracılığı ile ek bilgiler toplanabilir, DGA ve nem verileri ile birlikte ilişkilendirilerek transformatörün derinlemesine durum analizi yapılabilir. Toplanan zengin veri, Hydran M2’nin geniş iletişim seçenekleri ile aktarılırken aynı zamanda Hydran M2 işlemcisinde IEEE® standartlarını temel alan matematiksel modellerle hesaplamalar yapılarak transformatör için daha fazla durum bilgisi sağlayan yararlı bilgilere dönüştürülürler.

Hydran M2-H2

Standart Hydran M2 Cihazında bulunan bütün özelliklere sahip Hydran M2-H2 yağda çözünmüş halde bulunan temel hata gazı Hidrojen(H2) ve nem(H2O) analizini yapabilir.

Quick Details

About Us

See translation with Google Translate Google Translate EKOSinerji, elektrik enerjisi koruma-kontrol sistemlerinin projelendirilmesi, imalatı, otomasyonu ve pazarlanması konusunda hizmet veren bir mühendislik yatırım şirketidir. Şirketin amacı; elektrik üretiminden, elektriği kullanan endüstriye, yükleniciden, OEM’lere kadar her kademedeki pazar ve müşterilere enerji kalitesi ve tasarrufuna yönelik çözümler sunmaktır.

EKOSinerji, dünya lideri General Electric Firması’nın (GE Multilin ve GE Energy NRP&S) sistem tasarımı ve entegrasyonu hizmetlerinin VAR (VAR:Katma Değerli Satıcı) programı atında Türkiye’de tek yetkili satıcısı ve uygulayıcısıdır. Elektrik işletmeleri ve endüstri alanlarında koruma-kontrol ekipmanları (röleler), kumanda ve otomasyon sistemleri, SCADA ürünleri ve enerji ölçüm sistemleri satışı&pazarlaması, projelendirilmesi ve mühendisliği konularında hizmet vermektedir.

Company Info

EKOSinerji Elektrik San. ve Tic. A.S.

Main Office
İstasyon Mah. Güney Yanyol No:7
Gebze / Kocaeli /
Turkey
Telephone: (262) 656 47 67
Fax: (262) 656 4770

Main Office Kocaeli / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Website www.ekosinerji.com
Business Type Exporter, Manufacturer
OSB

Dokümanlar