Get the best price quote: Get Quote
Get an offer to get the latest price information.
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP224185
Address information
Turkey /Kocaeli /Gebze
Short description

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

BRC (British Retail Consortium – İngiliz Perakendeciler Konsorsiyum), 1996 yılında Büyük Britanya’da perakendecilerin tekrarlı denetimlerini azaltmak amacıyla kurulmuş olup, zincir marketlere satış yapılan tedarikçilerden oluşmaktadır.

İlk olarak 1998 yılında Gıda Güvenliği Global standardını yayımlayan kuruluş hem gıda, hem de gıda dışı kategorilerde küresel olarak tanınmış durumdadır. Global Standartlar Gıda, Ambalaj, Depolama ve Dağıtım, Perakende ve Tüketici Ürünleri başlıklarından oluşmaktadır. Bu standartlar ile iyi üretim, depolama ve dağıtım uygulamaları için kriterler belirlenmiş olup müşteri ürünlerinin güvenli, yasal ve yüksek kalitede olması amaçlanmıştır.

BRC Storage and Distribution (BRC Depolama ve Dağıtım) standardı ilk 2006 yılında yayımlanmış olup, 2. versiyonu Eylül 2010, 3. ve son versiyonu ise Ağustos 2016 yılında yayımlanmıştır. Standart 8 alt başlıkta toplanmıştır.

  1. Üst yönetim taahhüdü ve sürekli gelişim
  2. Tehlike ve risk analizi
  3. Kalite yönetim sistemi
  4. Saha ve bina standartları
  5. Araç işletim standartları
  6. İşletme yönetimi
  7. İyi işletim uygulamaları
  8. Personel

Gıda güvenliğinin ürün mal kabulünden, depolanmasına, araca yüklenmesinden müşteriye sevkine kadar her noktada önemli olduğu standart, diğer standartlar gibi önceliği risk analizine vermektedir. Risk analizi, tehlikelerin elimine edilmesi, elimine edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ise kabul edilebilir seviyeye çekilmesi esasına dayanmaktadır. Risk analizi, Codex Alimentarius tarafından 1969 yılında yayımlanan Gıda Hijyeninin Genel Prensipleri tebliğinin eki olan HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) (Rev.4 – 2003) göre gıda işletmelerinde gerçekleştirilmektedir. 12 alt başlıktan oluşan sistem, multidisipliner bir sistem olup üretime katkısı bulunan bütün birimlerin oluşturacağı ekip ile kurulmaktadır. Ekip, üretimin, depolama ve dağıtımın her aşamasında üründe meydana gelebilecek bulaşmaların tespitini, bulaşmaların önlenmesini / azaltılmasını, her aşamanın kontrol altında olmasını, limit aşımlarında yapılması gerekenleri belirleyip uygulanmasını ve sistemin sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.

TAB Gıda, gıda güvenliğine verdiği önem nedeniyle bütün tedarikçilerinin BRC Global Standartlarına uygun hareket etmesini beklemektedir. Fasdat Gıda Dağıtım A.Ş yüklendiği bu önemli misyonun bilinci ile BRC Depolama ve Dağıtım Standardının gereklilerini yerine getirmektedir. Bu amaçla revize olan standardın yeni versiyonuna bilgilendirme eğitimini tüm ekip başarıyla tamamlamıştır.

Quick Details

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1995 yılında Burger King® restoranlarına lojistik destek vermek amacı ile kurulmuştur. Firmamızın idari merkezi Beşiktaş’ta olup Gebze, Hadımköy, Ankara, Antalya, İzmir, Muğla ve Kıbrıs depolama ve dağıtım merkezlerimizle Türkiye’nin tamamında, ayrıca Gürcistan, Makedonya ve Kıbrıs’ta da hizmet vermektedir.

Şu an Burger King® restoranları ile birlikte Sbarro®, Popeyes®, Arby's® ve Usta Dönerci® markalarına ve EDT (Ev Dışı Tüketim) kanalında Türkiye’nin pek çok otel, restoran, cafe noktasına Tedarik Zinciri Yönetimi hizmeti vermektedir. Ayrıca Fasdat Gıda üreticileri ile birlikte yaptığı işbirlikleri sayesinde kendi markası ile ürün üretme izinlerine de sahiptir. Kendi sektöründe BRC Storage and Distribution ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir. Son teknolojiyi sürekli takip eden ve etkin kullanan FASDAT GIDA, konusunda uzman kadrosu ve gelişen altyapısı ile tedarik zinciri yönetiminin örnek alınacak uygulamalarını geçmişte olduğu gibi gelecekte de ait olduğu sektöre sunmayı kendine hedef olarak belirlemiştir.

Tüm iş süreçlerini müşteri odaklı yürütme anlayışı ile sürdürdüğümüz hizmetlerin uluslararası arenada da değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi, bizleri sürekli gelişme konusunda cesaretlendirmektedir.

Bu anlayışla, tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımız ile ilkeli bir beraberlik çerçevesinde hizmet verdiğimiz sektörde her alanda öncü ve örnek bir şirket olmayı taahhüt etmekteyiz.

Company Info

Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Main Office
Tavşanlı Köyü Kömürcüoğlu Caddesi No: 7-11 Gebze Kocaeli
Gebze / Kocaeli /
Turkey
Telephone: 0(262) 678 66 00

Main Office Kocaeli / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Website https://www.fasdat.com.tr/
Business Type Manufacturer
OSB

Dokümanlar