Get the best price quote: Get Quote
1 TL - 1.000 TL / Piece
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP215446
Address information
Turkey /Kocaeli /Gebze
Short description

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

Yeni devreye alınan ısıtma ve soğutma suyu sistemlerinde, sistem devreye alınmadan önce nötralizasyon, pasifizasyon ve kimyasal temizlik işlemi yapılır. Bu temizlik işlemine literatürde flushing uygulamaları denilmektedir.

   Suyun enerjiyi taşıma özelliğinden faydalanılan ısı transfer sistemlerinde, suyun içersinde bulunan kireç tuzları; kazanların ısı transfer yüzeyleri başta olmak üzere, boiler, serpantin, eşanjör gibi ısı değiştiricilerde, kireç tabakası oluşturmaktadır. Oluşan bu kireç tabakası ısı transferini güçleştirerek sistemlerin ısıtma ve soğutma verimini düşürmektedir. Bu verim düşmesinin detayları; sarf olan enerji maliyetinin artması, ısıtma ve soğutma sürelerinin uzaması dolayısıyla zaman kaybı ve de özellikle soğutma sistemlerinde karşılaşılan, sistem ekipmanlarının istenen seviyede soğutulamamasından kaynaklanan üretimde düşme ve artan makine arızaları olarak belirtilebilir.

   Isı transfer yüzeyleri üzerinde meydana gelmiş olan kireç tabakasının temizliğini mekanik olarak yapmak mümkün değildir. Bu nedenle oluşmuş kireç yapısını metal koruyucu inhibitörlü kuvvetli asidik malzemelerle çözme yoluna gidilir. Yanlız bu tür asit temizliği uygulamaları da bazı riskleri beraberinde getirmektedir. Öncelikle kullanılacak olan temizleyici maddelerin sistem metallerine ve bağlantı elemanlarına zarar vermiyor olması gerekir. Sonrasında kullanılacak malzemeler insan vücudu için tehlikeli seviyede aşındırıcı ve zarar verici olduğundan ancak konusunda uzman olan ve uygulamayı iyi bilen ekipler tarafından gerçekleştirilmelidir.   

   Endüstriyel temizlik ve flushing uygulamalarında uzmanlaşmış olan Deren Kimya; deneyimli servis mühendisleri ve tam donanımlı uzman kimyasal temizlik ekipleri vasıtasıyla sistem metallerine ve bağlantı elemanlarına zarar vermeden, gereken bütün iş güvenliği tedbirlerini alarak, bu tür temizlik işlemlerini güvenle gerçekleştirmektedir.

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Deren Kimya, 1984 yılından günümüze Türkiye sanayisine su şartlandırma ve hijyen kimyasalları ile endüstriyel su şartlandırma teknolojisi sektöründe hizmet veren lider bir kuruluştur. Günümüzde 15000 ton/yıl kapasiteye ulaşmış üretimi ve donanımlı mühendis kadrosu ile 4000’i aşkın sanayi kuruluşu, otel, plaza, hastane ve jeotermal tesislere satış ve teknik servis hizmeti sunmaktadır.

Deren Kimya, sanayi tesislerinde kullanılan proses suyundan kaynaklanan, ısıtma, soğutma ve buhar sistemlerinde kışır-kireç ve korozyon oluşumunu önleyecek özel kimyasallar üretir. Bünyesinde kurulu kimya ve mikrobiyoloji laboratuarları ile sistemlerden alınan suların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yaparak raporlar hazırlar. Deren Kimya'nın asıl görevi, sanayi tesislerinin ömrünü uzatmak, su ve enerji tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve düşük maliyetlerle ısıtma-soğutma sistemlerinin verimli çalışmasını sağlamanın yanında, endüstriyel su hijyen kontrolü yaparak sistem sularının hastalık yapıcı etkilerini ortadan kaldırmaktır.

Başlıca çalışma konularımız:
Buhar kazanlarında korozyon ve kireç oluşumunun önlenmesi
Soğutma sistemlerinde ve soğutma kulelerinde korozyon ve kireç oluşumunun önlenmesi
Kimyasal temizlik ürünleri ve temizlik işleminin uygulanması
Eşanjör temizliği
Boiler temizliği
Soğutma kulesi temizliği
Kazan taşı temizliği
Yakıt katkıları
Atık su arıtma kimyasalları
Toz ve Likit Polielektrolitler
Toz ve likit PAC
Yağ emülsiyon kırıcıları
Renk gidericiler
Reverse Osmosis kimyasalları ( Deren Membran Master Programına göre ürün önerilmesi ve uygulamaların yapılması)
Antiscalantlar ve membran koruyucu kimyasallar
Membran temizleme Kimyasalları
Membran biyositleri
Gemi kimyasalları
Havuz kimyasalları ve Yüzme Havuzu Sanitasyonu
Otel, plaza, konaklama tesisi, yüzme ve spa havuzlarında , endüstriyel işletmelerde Legionella ve Seyahat İlişkili Lejyoner Hastalığı Risk Yönetimi ve su numunelerinde Legionella sp. tespiti ve sayımı
Toplam Su Sistemi ve Legionella RiskYönetimi Analizi yapılması
İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyon kimyasalları
Dertiv-Ox Klordioksit Sistemi Jeneratörü ve Kimyasalları
Deren Kimya, İstanbul merkez olmak üzere altı adet bölge müdürlüğünde Türkiye'nin her bölgesindeki sanayi kuruluşlarına teknik servis mühendisleri ve mobil analiz laboratuarı ile hizmet vermektedir.

Deren Kimya, müşteri odaklı ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir üretim ve teknik servis anlayışını ilke edinmiştir. Sektöründe ISO 9001 ve ISO 14001 kalite belgelerine sahip ilk yerli firmadır. Deren Kimya, 33 yıllık birikim ve 4000’i askın sanayi kuruluşundan edindiği deneyimlerle Ar-Ge çalışmalarına yön vermekte ve ürün yelpazesini değişen Pazar ihtiyaçlarına ayak uydurarak genişletmektedir.

KALİTE POLİTİKASI
Mevzuat ve yasal şartlara uygun olarak faaliyet gösteren Deren Kimya; uluslararası standartlar ve ilkeleri esas alarak kaliteli ürün ve hizmet anlayışını en üst düzeyde gerçekleştirmektedir.
Hızlı ve güvenilir hizmetimizle ürünlerimizi sunmak, çevreyi korumak, deneyimli iş gücü, teknolojik alt yapımız ve ham madde gibi kaynaklarımızı verimli ve etkin bir şekilde kullanıp sistemimizi sürekli iyileştirerek sektörümüzün önde gelen kuruluşlarından biri olmayı sürdüreceğiz.
Bu amaçlarımızı gerçekleştirmek için ISO 9001 Kalite ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri standartlarının gereklerini yerine getirerek yasal şartlar doğrultusunda müşterilerimizin ve çalışanlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak memnuniyetini arttırmak politikamızdır.
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI KALİTE POLİTİKASI
Deren Kimya Mikrobiyoloji Laboratuvarı TS EN ISO/IEC 17025 standardın gerekliliklerini yerine getirerek müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan deney hizmeti vermektedir.
Politikamız; laboratuvar deney hizmetlerini, iyi bir mesleki ve teknik uygulama yaklaşımını esas alarak güncel standart metotların kullanımı ile zamanında doğru, güvenilir ve kaliteli olarak vermektir.
Hizmetin iyi mesleki uygulamalar sayesinde; doğru, tarafsız, çabuk ve güvenilir bir şekilde müşterilerimizin bilgilerinin korunmasında tarafsızlık ve gizlilik ilkesi doğrultusunda ilk defada ve en kısa sürede verilmesini sağlamaktır.
Personelin kalite dokümanlarını öğrenmeleri, politika ve prosedürlere uygun olarak çalışmasını sağlamaktır.
Sürekli hizmet kalitesini iyileştirmek, geliştirmek, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır.
ÇEVRE POLİTİKASI
Deren Kimyada ürünlerimizin çevreye etkisini, çevre kirliliğinin önlenmesini ve bu amaçla sürekli ölçme, izleme yapılmasını, çalışmalarımızın belgelenmesini, uygulanmasını, sürekliliğin sağlanmasını kabul ve taahhüt etmiştir.
Bu kapsamda firmamız ve Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirecek hedefler belirlemeyi, bu hedefleri yapacağı toplantılarda gözden geçirmeyi, çalışanlara sağlıklı, güvenli ve temiz bir iş ortamı sunmayı amaçlamaktadır.
Bu amaçla; Çevre konusunda yapılan çalışmaları, ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve ISO 14001 standardına uygun olarak gerçekleştirecek, çalışanlarına ve alt yüklenicilerine uygulatacak,
Çevre konusunda periyodik eğitimler vererek çalışanları bilinçlendirecek,
Çevre politikasını tüm çalışanlarına aktaracak, herkes tarafından anlaşılmasını ve kolay erişilmesini sağlayacak,
Çevre ve insan sağlığının korunmasını ön planda tutacak,
Çevreye bırakılan atıklarının etiksini azaltacak, geri dönüşüm imkanlarını araştırarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ettirecek veya geri kazandıracaktır.

Company Info

Deren Kimya San. ve Tic. A.S.

Main Office
Cumhuriyet Mah. Turgut Özal Cad. No: 20 Şekerpınar
Gebze / Kocaeli /
Turkey
Telephone: (216) 449 6767
Fax: (216) 449 6775

Main Office Kocaeli / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 51-200
Date of Establishment 1984
Website http://www.derenkimya.com.tr/
Business Type Contract Manufacturer, Exporter, Manufacturer
OSB GEBZE OSB
Company Certificates ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, ISO 14001:2004 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYTEM
Place of Production Cumhuriyet Mah. Turgut Özal Cad. Efe Sokak. No: 20 Şekerpınar Gebze / Kocaeli

Dokümanlar