Get the best price quote: Get Quote
Get an offer to get the latest price information.
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP219930
Address information
Turkey /Istanbul (Anadolu) /Pendik
Short description The sum of all methodology, theory, software and processes that a company uses to analyze raw data and transform it into meaningful information and

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

Günümüzde İş Zekası, İş Analitiği, Büyük Veri konuları bütün şirketlerde en önem verilen ve şirketlerin stratejilerini, karar verme süreçlerini belirlemede büyük rol oynayan konular arasındadır. En temel tanımı ile İş Zekası, bir şirketin ham verileri analiz ederek anlamlı bilgiye, raporlara dönüştürmek için kullandığı bütün metodoloji, teori, yazılım ve süreçlerin toplamıdır. Büyük Veri ise, yapısal olmayan yani sosyal medya paylaşımları, sensörler, fotoğraf, video, ses, log dosyaları gibi farklı kaynaklardan toplanan bütün verilerin anlamlandırılmış ve işlenebilir, rapor oluşturulabilir hale getirildiği biçimidir.

Nesnelerin İnterneti (IoT)’nin kendisine kullanım alanları bulmuş olmasıyla da beraber büyük veri ön görülemeyecek düzeyde büyümeye devam etmektedir. Bu büyüklükteki verinin günümüz ilişkisel veri tabanları ile tutulması ve işlenmesi aynı zamanda standart veri depolama yapılarında saklanması da mümkün değildir. Günümüzde pek çok firma halen klasik veri ambarı ve veri madenciliği yöntemleriyle elde ettikleri bilgiler üzerinden karar almaya devam etmektedir. Oysa ki artık veriler şekil değiştirmişlerdir. 2011 yılında dakika da 100.000 Tweet’e karşılık Instagram’da 3.600 fotoğraf yüklenirken, 2016 yılında ise dakika da 400.000 Tweet’e karşılık Instagram’da 43.000 adet resim yüklenmektedir. Buradaki oranlara bakılırsa resim yükleme hızı 5 yılda yaklaşık 12 katına çıkmıştır. Bu çok ciddi bir değişimdir.

Şekil değiştiren veriler aslında artık şekil değiştiren kullanım alışkanlıklarını ve algıları yansıtmaktadır. Bu sebepten bulunduğumuz zamanda başarılı bir İş Zekası çözümü oluşturabilmek, bu çözümü farklı kaynaklardan gelen yapısal ve yapısal olmayan veriler ile besleyip, istediğimiz bilgileri çok daha kısa sürelerde elde etmemiz gereklidir.

İş Zekası çözümleri, şirketlerin karar verme, iş süreçlerini iyileştirme, yeni iş fırsatları tanımlama, maliyetleri düşürme, plan ve bütçe kontrolü sağlama konularında en hızlı ve doğru kararları almaları için uygulanan bir disiplin. Restoran zincirleri ve perakende mağazacılıkta yaygın bir kullanım alanı bulunan İş Zekası çözümleri, aslında bütün sektörlerde kullanılıyor.

 

Finans Sektörü:

Banka, borsa, sigorta şirketleri gibi finans sektöründe faaliyet gösteren yapılarda, müşteri eğilimlerini doğru analiz etmek, müşteriye uygun ürünler oluşturmak, finansal yatırımların yönünü belirlemek, süreçleri hızlandırmak ve problemleri ortadan kaldırmak gibi konularda yoğun olarak kullanılıyor.

Bankaların internet şubeleri ve ATM’lerindeki kullanıcılarına göre özelleştirmede, büyük veri analizinin iş zekâsı yorumlaması son derece etkin oluyor. İnternet şubesi ve ATM’lere giren müşterilerin gün içerisinde en sık yaptıkları işlemlere göre son kullanıcı arayüzü oluşturulması, hatırlatmalar yapılması ve bireysel kampanyaların sunulması son derece yaygın hale gelmiş bulunuyor.

Genel Sektör:

Perakende mağazacılık, toptan mağazacılık, restoran zincirleri, gıda, malzeme ve servis gibi üretim, satış ve pazarlama alanında çalışan bireysel ve kurumsal şirketlerde; rakip ürün analizi, tüketici yönelim analizi, tedarik optimizasyonu, maliyetlendirme, bütçelendirme, depolama, saklama ve nakliye gibi bütün süreçlerde optimizasyon sağlamak, en hızlı ve doğru kararı vermek için kullanılıyor.

Sağlık Sektörü:

Hizmet verdiği hastalara yönelik etkin ve kişiselleştirilmiş tıbbi servisler sunabilmek için; bireysel bazdaki yapısal veriler ile yapısal olmayan ultrason, röntgen gibi verileri harmanlayarak sağlık ürünleri oluşturmak, ileriye dönük hizmetler sunmak için bütçelendirme ve yatırım çalışmalarına karar vermek amacıyla kullanılıyor. İlaç sanayisinde pek çok araştırma için oluşturulan veritabanları, sürekli olarak araştırmacıların çalışmaları için açık tutuluyor.

 

Spor ve Eğlence Sektörü:

Spor ve eğlence sektöründe, özellikle bilet işlemlerinde, organizasyonların düzenleneceği lokasyon ve zamanların belirlenmesinde, son kullanıcı algısının yönlendirilmesi ve belirlenmesinde, taraftar ve sadakat yönetimlerinde, geçiş kontrol sistemleri ve cctv üzerinden gelen yapısal olmayan veri ile kimlik bilgisi gibi yapısal olan verinin harmanlanıp blacklist ve whitelist oluşturulması gibi konularda kullanılıyor.

Kamu Güvenliği:

Vatandaşlara ait bilgileri işleyip, Adli Sicil Kaydı Sorgulama, 4A Hizmet Dökümü, Mahkeme Dava Sorgulama, UYAP Girişleri, IMEI Hizmetleri, İşçi Sendikaları İşlemleri, Ar-Ge Teşvik ve Başvuru Sorgulama, İhale Sorgulama, Araç Sorgulama, e-Pasaport Gönderi Takibi gibi pek çok konuda, sürekli olarak çevrimiçi hizmet veriyor.

 

Enerji Sektörü:

Akıllı sayaç ve şebekelerden gelen, abonelerin bireysel kullanımlarıyla ilgili verileri saklayıp işliyor. Bu veriler ışığında enerji arz ve talepleri, yatırım yapılacak lokasyonlar, enerji ücret tarifeleri, kesinti ve bakım çalışmalarının planlanması gibi süreçler yönetiliyor.

Telekom Sektörü:

Abonelerin erişim sağladığı noktaların harita verileri üzerinden; şebeke kapasite planlaması, kişilerin sosyal medyadaki paylaşımlarından ilanların en çok hangi noktaya verileceğinin tespiti, turizm gibi mevsimsel değişimlerden etkilenen sektörlerde Tweet’ler aracılığıyla nüfusun yoğun olduğu bölgelerde çapraz pazarlama kampanyaları oluşturulması, kullanıcıların DNS kayıtlarından en çok erişilen sitelerin tespit edilmesi ve altyapı planı oluşturulması, reklam verilmesi, ürün ve hizmet kampanyaları hazırlanması gibi pek çok süreç için kullanılıyor.

Netaş olarak öncelikle müşterilerimize ücretsiz keşif hizmeti veriyor, yapılarını analiz ederek kendileri için en doğru veri modelini oluşturuyoruz. Sonrasında, başta danışmanlık ve kaynak kiralama hizmetleri olmak üzere, müşterinin ihtiyaçlarına göre değişen dinamiklerini karşılayacak esnek çözümler üretiyoruz. Müşterilerimizde en yaygın olarak karşılaştığımız durum, proje planlarına uyum sağlamaları için kaynak eksikliklerinin olması… Bu tip durumlarda müşterilerimize kaynak tedariki sağlayarak, projelerini zamanında tamamlamaları için yardımcı oluyoruz.

Netaş Olarak Bu Konuda Sağladığımız Temel Hizmetler:

 • Ön Analiz Hizmeti (Ücretsiz)
 • Danışmanlık
 • Geçici Kaynak Tedariki
 • Veri Ambarı Dizayn ve Yönetimi
 • Operasyonel Analitik
 • Tahmine Dayalı Analitik
 • Yapısal Olmayan Veri Analitiği
 • İş Süreçleri Analizi ve Danışmanlığı
 • Büyük Veri Dizayn ve Yönetimi
 • Veri Görselleştirme ve Dashboard Dizaynı
 • İstatistiksel Model Tasarımı
 • Yönetimsel Veri Modeli Tasarımı
 • Performans Anahtarları ve Metrik Analizleri

Quick Details

The sum of all methodology, theory, software and processes that a company uses to analyze raw data and transform it into meaningful information and

Product Tag :

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Netaş, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yenilikçi ve yaratıcı çözümlerle, ulusal ve uluslararası pazarda, servis sağlayıcılara ve kurumlara uçtan uca katma değerli çözümler, sistem entegrasyonu ve teknoloji hizmetleri sunuyor. 1967’den beri sahip olduğu yetkinlik, geniş bilgi ve güçlü deneyimiyle iş verimliliğinin artışı için çalışan Netaş, bilişim teknolojileri alanındaki faaliyetlerini, ArGe biriminin katkılarıyla sürdürüyor. Netaş, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, savunma iletişim ağının modernizasyonunda da önemli bir rol oynuyor.

Netaş, Türkiye’nin ve bölgenin dijital dönüşümünde önemli bir görev üstlenerek kamu, telekomünikasyon, finans ve genel sektörden önde gelen şirketlere geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Netaş, müşterilerinin bilişim sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmesi ve teknolojiyi daha verimli kullanma ihtiyacı doğrultusunda, küresel teknoloji devleriyle stratejik iş ortaklıkları yapıyor, 200’den fazla küresel operatör için yazılım çözümleri geliştiriyor.

Bilişim sektörünün en büyük 500 şirketinin değerlendirildiği Bilişim500 araştırmasında Netaş, 2017 satış gelirleriyle ‘Donanım’ ve ‘IoT ve M2M’, ‘Ağ Donanımı’, ‘Hizmet İhracatı’, ‘Veri Yedekleme ve Depolama Donanımı’ kategorilerinde “Yılın Sistem Entegratörü” seçildi. ‘Bilişim Hizmet İhracatı’ alanında "Ekonomiye Katkı Özel Ödülü" aldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 2017 yılı raporuna göre, Netaş toplam patent başvuru sayısına göre telekomünikasyon sektörü firmaları arasında üçüncü sırada yer aldı.

Netaş aynı zamanda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında, performans endeksi değerlendirmesi sonucunda ‘Telekomünikasyon sektöründe en başarılı ArGe Merkezi’ seçildi ve ‘ArGe Personel İstihdamı’ dalında da birinci oldu.

Son on yılda sektörünün üzerinde büyüme kaydeden Netaş; müşterilerine odak teknolojileri olan mobil geniş bant, siber güvenlik, bulut bilişim, iş uygulamaları ve büyük veri konularında çözüm sunuyor. Netaş, Asya-Pasifik’tenTürkî Cumhuriyetlere ve ağırlıklı olarak Kuzey Afrika ülkelerinden Orta Doğu bölgesine uzanan bir coğrafyadaki kurumlara teknoloji danışmanlığı, satış sonrası desteği gibi uçtan uca katma değerli çözümler sunuyor.

Hisselerinin %36,95’sı Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören şirketin başlıca ortakları arasında, %48,05 payla ZTE Cooperatief U.A. (“ZTE”) ve %15 payla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yer alıyor.

Company Info

Netas Telekomunikasyon A.S.

Main Office
Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No:11 34912 Kurtköy
Pendik / Istanbul (Anadolu) /
Turkey
Telephone: 0216 522 20 00
Fax: 0216 522 22 22

Main Office Istanbul (Anadolu) / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Website http://www.netas.com.tr/ana-sayfa/
Business Type Manufacturer
OSB

Dokümanlar