Get the best price quote: Get Quote
1 TL
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP254761
Address information
Turkey /Kocaeli /Izmit
Short description The invention relates to a new method for creating micro-scale laser rough surfaces on finishing Aluminum and its alloys surfaces.

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

Ürün satış değeri sembolik olarak belirtilmiş olup ticarileşme yöntemine göre taraflar arasında nihai ücret belirlenecektir. 

Quick Details

The invention relates to a new method for creating micro-scale laser rough surfaces on finishing Aluminum and its alloys surfaces.

Product Tag :

About Us

See translation with Google Translate Google Translate KOÜ TTO A.Ş., 2012 yılında Teknopark bünyesinde birim olarak kurulmuştur.
2016 yılında TÜBİTAK 1601 ve CoSME projeleri ile aktif faaliyetlerine başlamıştır.
2017 yılında Innoviem Projesi, 2018 de BİGG Genç Girişimcilik destek Projesi yürütmüştür.
2019 yılında KOÜ TTO A.Ş. olarak kuruluş yapısını geliştirmiştir.

İç ve Dış Paydaşlarda, Üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi
Bilimsel ve teknolojik araştırma kapasitesinin geliştirilmesi, üniversite-sanayi arasında işbirliği sağlanması, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi, ticarileştirme ve girişimcilik alanlarında disiplinler arası uzmanlığa sahip, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi,

Üniversite-sanayi işbirliği sonucunda elde edilen birikimin uygulamaya dönüştürülmesi sonucu topluma ekonomik, sosyal ve kültürel kazanç sağlanması hedeflenmektedir.

Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri
Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler
Proje geliştirme/yönetim hizmetleri(üniversite sanayi işbirliği faaliyetleri)
Fikri Sınai Hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri
Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri
Faaliyetleri yürütmektedir.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) 1992’ de çıkarılan 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur. KOÜ 2004 yılının Eylül ayında Rektörlük, izleyen aylarda da diğer fakülteler, Enstitüler, Araştırma ve Uygulama Hastanesi UMUTTEPE yerleşkesinde hizmet vermeye başlamıştır.

2020 yılı itibariyle 19 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksek Okul, 16 Meslek Yüksekokulu, 70.000 den fazla öğrencisi, 2330 Akademik Personel ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

Company Info

Kocaeli University Teknology Transfer Oficce A.Ş. -KOÜ TTO AŞ

Main Office
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
Izmit / Kocaeli / 41380
Turkey
Telephone: (262) 303 3033879
                262 303 38 87
Fax: 262 303 38 79

Main Office Kocaeli / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 1-10
Date of Establishment 2012
Website www.koutto.com
Business Type Service Provider
OSB
Brands KOÜ TTO A.Ş. Marka tescili
Annual Sales Volume 5 - 10 Million
Export Percentage 1%-10%
Annual Buying Capacity 2.5 - 5 Million

Dokümanlar

Send Supplier Message
Visit Rate
Call you?